Azerbaijani Alphabet | Azərbaycan Əlifbası

World Alphabet | Azerbaijani Language | Azerbaijani Letters | Azerbaijani Alphabet | Azərbaycan Əlifbası  | Azərbaycan dili

Azerbaijani alphabet contains 32 letters:
A a [ɑ]
B b [b]
C c [dʒ]
Ç ç [tʃ]
D d [d]
E e [e]
Ə ə [æ]
F f [f]
G g [ɟ]
Ğ ğ [ɣ]
H h [h]
X x [x]
I ı [ɯ]
İ i [ɪ]
J j [ʒ]
K k [c][ç][k]
Q q [ɡ]
L l [l]
M m [m]
N n [n]
O o [o]
Ö ö [œ]
P p [p]
R r [r]
S s [s]
Ş ş [ʃ]
T t [t]
U u [u]
Ü ü [y]
V v [v]
Y y [j]
Z z [z]

More Alphabets