Zarma Alphabet | Zarma Language

World Alphabet | Zarma Language | Zarma Letters | Zarma Alphabet

Zarma alphabet contains 25 letters:
A a [a]
B b [b]
C c [c]
D d [d]
E e [e]
F f [f]
G g [g]
H h [h]
I i [i]
J j [ɟ]
K k [k]
L l [l]
M m [m]
N n [n]
Ɲ ɲ [ɲ]
Ŋ ŋ [ŋ]
O o [o]
P p [p]
R r [r]
S s [s]
T t [t]
U u [u]
W w [w]
Y y [j]
Z z [z]