Welsh Alphabet | Yr Wyddor Gymraeg

World Alphabet | Welsh Language | Welsh Letters | Welsh Alphabet | Yr Wyddor Gymraeg | Yr iaith Gymraeg

Welsh alphabet contains 29 letters:
A a [a][ɑː]
B b [b]
C c [k]
Ch ch [χ]
D d [d]
Dd dd [ð]
E e [ɛ][eː]
F f [v]
Ff ff [f]
G g [ɡ]
Ng ng [ŋ]
H h [h]
I i [ɪ][iː][j]
J j [d͡ʒ]
L l [l]
Ll ll [ɬ]
M m [m]
N n [n]
O o [ɔ][oː]
P p [p]
Ph ph [f]
R r [r]
Rh rh [r̥]
S s [s]
T t [t]
Th th [θ]
U u [ɨ̞, ɨː][ɪ, iː]
W w [ʊ][uː][w]
Y y [ɨ̞, ɨː, ə][ɪ, iː, ə, əː]