Latin Alphabet | Latin Language

World Alphabet | Latin Language | Latin Letters | Latin Alphabet | Latina | Lingua Latina

Latin alphabet contains 24 letters:
A a [aː]
B b [beː]
C c [keː]
D d [deː]
E e [eː]
F f [ɛf]
G g [ɡeː]
H h [haː]
I i [iː]
K k [kaː]
L l [ɛl]
M m [ɛm]
N n [ɛn]
O o [oː]
P p [peː]
Q q [kuː]
R r [ɛr]
S s [ɛs]
T t [te]
U u [u]
V v [uː]
X x [iks]
Y y [iː ˈɡraeka]
Z z [ˈdzeːta]

More Alphabets