Igbo Alphabet | Mkpụrụ Edemede Igbo

World Alphabet | Igbo Language | Igbo Letters | Igbo Alphabet | Mkpụrụ Edemede Igbo | Asusu Igbo

Igbo alphabet contains 36 letters:
A a [a]
B b [b]
CH ch [t͡ʃ]
D d [d]
E e [e]
F f [f]
G g [g]
GB gb [ɡ͡ɓ~ɓ]
GH gh [ɣ]
GW gw [ɡʷ]
H h [ɦ]
I i [i]
Ị ị [ɪ̙]
J j [d͡ʒ]
K k [k]
KP kp [k͡p~ɓ̥]
KW kw [kʷ]
L l [l]
M m [m]
N n [n]
N̄ n̄ [ŋ]
NW nw [ŋʷ]
NY ny [ɲ]
O o [o]
Ọ ọ [ɔ̙]
P p [p]
R r [ɹ~ɾ]
S s [s]
SH sh [ʃ]
T t [t]
U u [o]
Ụ ụ [ʊ̙]
V v [v]
W w [w]
Y Y [j]
Z z [z]

More Alphabets